Det är aldrig roligt att drabbas av sjukdom. Ibland kan det dock ske att man själv eller en anställd insjuknar under en längre eller kortare tid. Om man inte kan arbeta under en tid på grund av sjukdomen kan man ofta få ersättning från Försäkringskassan. Ersättningens nivå beror på hur hög lön, eller hur mycket överskott man tar ut från sitt företag.

När kan man begära sjukintyg?

Som anställd måste man genast anmäla att man är sjuk till sin arbetsgivare. Man kan som anställd inte få sjuklön för tid före anmälan så det är viktigt att sjukanmäla sig. När det gäller läkarintyg kan arbetsgivaren endast betala sjuklön till den anställde från den åttonde dagen om läkarintyg uppvisas. För första sjukveckan behövs ofta inget intyg. En arbetsgivare kan idag besluta om att en viss arbetstagare ska tvingas att lämna intyg redan från första dagen vid sjukdom om det finns skäl för det. Denna begäran ska dock vara skriftlig och den får heller inte gälla för mer än ett år i taget.

Får man säga upp någon pga sjukfrånvaro?

SjukskrivningDet ska enligt lagen om anställningsskydd finnas saklig grund för att någon ska kunna sägas upp. Vid sjukdom kan någon sägas upp om arbetstagaren inte kan utföra arbete som har någon form av betydelse för arbetsgivaren. Arbetsgivaren har också skyldighet att rehabilitera den anställda och att anpassa arbetet så att den anställde ska kunna återgå till sitt vanliga arbete. Om det finns andra arbeten på arbetsplatsen kan det krävas att den anställde omplaceras till en av dessa tjänster. Vid ett sådant tillfälle kan en nyanställd med en sådan tjänst tvingas sluta på grund av att den sjuke ska omplaceras och ta över tjänsten.

Hur är gången på arbetsplatsen?

Under dag ett som sjuk ska den anställda sjukanmäla sig till arbetsgivaren och då infaller den första karensdagen. Under dag två till fjorton ska den anställda få sjuklön från arbetsgivaren om denne bedömer att arbetstagaren har en så pass allvarlig sjukdom att denne inte kan arbeta alls. Under den åttonde dagen måste den anställde lämna in ett sjukintyg för att denne ska få fortsatt sjuklön. Sjuklöneperiodens sista dag är dag fjorton. Som arbetsgivare ska man anmäla den anställdes sjukdom till Försäkringskassan om sjukdomen fortlöper. Efter detta kan den anställde få sjukpenning från Försäkringskassan om de anser att sjukdomen är tillräckligt allvarlig och om läkaren fortsätter att sjukskriva den anställde.

Undvik sjukdom på arbetsplatsen

Många sjukdomar är i dag orsakade av stress på arbetsplatsen. Om man har en god arbetsmiljö och ett bra klimat brukar också sjukfrånvaron vara mycket låg. Om man som arbetsgivare satsar på att skapa en bra arbetsmiljö, och på att tidigt upptäcka när anställda inte mår bra kan man också minska de anställdas sjukfrånvaro. Om man märker att en anställd inte fungerar som vanligt i gruppen, eller om denne är borta mycket på måndagar eller fredagar kan man misstänka att något inte står rätt till. Det kan då vara dags att samtala med den anställde och se om man kan förändra något.