För att en arbetsgivare ska behålla sina anställda, är bra personalvård en mycket viktig faktor. Det är det bästa sättet att få de anställda att trivas på arbetsplatsen. Det i sin tur leder till många fördelar för ett företag. Dels pratar de anställda positivt om sin arbetsplats och dels håller de sig glada och friska, är mer närvarande på sitt jobb och presterar bättre!

Förebyggande – för all personal

Det finns många åtgärder som kan riktas till en hel arbetsplats och som befrämjar sam- och tillhörighet på ett effektivt sätt. Personalvård av det här slaget kan till exempel vara utvecklingsdagar på arbetstid eller gemensamma fritidsaktiviteter i form av olika slags fester, såsom sommar- och julfest, bad- eller fiskeutflykter, julbord. Det går också att erbjuda bra personalvård för alla, fast där var och en får möjlighet att själv bestämma aktiviteten – genom friskvårdsbidrag, som är skattebefriat för arbetsgivaren. Alldeles nyligen har skatteverket bestämmelser gjorts om så att friskvårdsbidrag kan beviljas till fler aktiviteter. Det är arbetsgivaren som bestämmer vilka aktiviteter som bidraget kan användas till. Skattemyndigheten har mer upplysningar om detta bidrag.

Förebyggande och utvecklande personalvård för grupper

Ibland kan det finnas stora poänger med att av olika anledningar rikta sin personalvård på särskilda yrkesgrupper. Om personer med gemensamma arbetsuppgifter har möjlighet att träffa varandra och samtala yrkesfrågor under bra former, kan det på ett verksamt sätt hjälpa dem framåt i arbetet. Om de har en känsla av att de har något gemensamt, inte bara genom sin profession, men även personligt, blir det lättare för dem att tipsa varandra om nyheter i branschen, bra sätt att ta reda på mer fakta eller fördjupa sig i sitt yrkesområde genom någon artikel eller ett radioprogram. Det är också lättare att be en person som man känner om hjälp. Gemensamma regelbundna möten eller en kick-offdag kan vara bra i dessa sammanhang.

Arbetsmiljö är personalvård

PersonalvårdBåde den fysiska och psykiska arbetsmiljön spelar stor roll för att människor ska trivas på sin arbetsplats. Den fysiska arbetsmiljön ska vara både funktionell och trivsam, med inredning som passar arbetsuppgifterna men också med utrymmen där de anställda kan mötas och socialisera under bra former. Tillgång till olika drycker och lite tilltugg är enkelt och höjer trivseln. Möjlighet att kunna sitta ute en stund varmare dagar på året höjer också hälsan. Att anställda kan samtala med varandra förebygger ofta konflikter, eller gör att de, om sådana uppstår, är lättare att lösa. Det är också viktigt för personal att det finns någon på arbetsplatsen de kan vända sig till i god tid om det uppstår allvarligare bekymmer i arbetet.

Mer avancerad personalvård

För att förebygga och upptäcka hälsoproblem är det bra att låta sin personal gå på regelbundna hälsokontroller. När någon har blivit sjuk är det viktigt att på något sätt få höra att man är saknad av sina arbetskamrater. Vid långvariga sjukdomstillstånd – fysiska, psykiska eller annat, är det viktigt att arbetsgivaren finns med i processen. Ien rehabiliteringsprocess spelar arbetsgivaren en mycket viktig roll för återhämtningen, även om det pågår under mycket lång tid. Ibland kan personalvård bli mycket svårt och komplicerat. När arbetsgivarens egen kompetens inte räcker till, är det mycket bra att lämna över insatserna till någon annan, utomstående, som kan jobbet. Samhälleliga resurser som hälso- och sjukvård, socialtjänst och försäkringskassa vara till hjälp.