Driver du eget och går i väntans tider? Enligt rådande bestämmelser har du som driver eget samma rätt till föräldraledighet som den som är anställd. Det kan även vara lugnande att veta att föräldraledighetslagen är flexibel, det är möjligt att ta ut ledigheten över hela eller endast delar av dagar. Många tycker att det är knepigt att räkna ut vad föräldrapenningen kommer att ligga på, här reder vi ut hur det ligger till.

FöräldraledighetPlanera din föräldraledighet när du driver eget

Din ansökan om föräldraledighet ska lämnas in till Försäkringskassan. Denna myndighet har olika verktyg som är till god hjälp för att planera och lägga upp din framtida ledighet som förälder. Bland annat har man en checklista som vänder sig specifikt till egna företagare. För att kunna fastställa hur stor din ersättning ska vara så behöver försäkringskassan fastställa den inkomst som denna ska grundas på. Denna kallas för SGI, sjukpenningsgrundande inkomst, och är en bedömning av dina kommande inkomster. För att beräkna föräldrapenningen använder man sig av tidigare inkomstuppgifter. När lönehistorik saknas kan försäkringskassan, som vi ska se, använda sig av andra beräkningsmetoder.

Föräldraledighet vid låg eller hög inkomst

När Försäkringskassan ska fastställa din SGI så baserar de sig vanligen på hur dina inkomster varit under de senaste tre åren, sedan räknar de ut ett snitt utifrån dessa siffror. Vad händer inkomsten inte uppfyller villkoren för SGI på grund av att den är för låg? Föräldraförsäkringen innehåller en extra trygghet med en grundnivå för ersättning, denna ger dig 250 kr per dag. Det kan naturligtvis även hända att du har för hög inkomst för att hela beloppet ska kunna räknas in i din SGI. Inkomsttaket ligger på tio gånger prisbasbeloppet, detta motsvarar för närvarande en årsinkomst på 448 000 kr.

Föräldraledighet för den som driver ett aktiebolag

För den som är delägare i ett aktiebolag ser reglerna för SGI lite annorlunda ut. I det här fallet är det den lön som tagits ut under det senaste året som ligger till grund för myndighetens bedömning. Detta kan naturligtvis ställa till det om du inte tagit ut lön i företaget eller vid händelser som gör att din lönestatistik inte reflekterar verkliga händelser. Om det hänt något under tidsperioden som gjort att uppgifterna inte känns relevanta i Försäkringskassans beräkningar så är det möjligt för dig som är ägare i ett aktiebolag lämna in förklarande uppgifter som myndigheten bör ta med i bedömningen.

SGI och enskild firma, handels- eller kommanditbolag

Hur ser rätten till föräldrapenning ut för den som driver enskild firma? Här väljer Försäkringskassan att göra en bedömning utifrån de senaste tre årens resultat. Detsamma gäller för dig som driver ett handels- eller ett kommanditbolag. I de fall när inkomsterna är varierande så räknar myndigheten ut ett snitt. Om dina inkomster däremot förbättrats avsevärt så kan SGI beräknas utifrån det senaste 12 månaderna. Hur gör jag om mitt företag är nystartat och vill ta ut föräldraledighet? Det finns även möjligheter att till SGI under en uppbyggnadsfas, vänd dig till Försäkringskassan för att reda ut vad som gäller i ditt specifika fall.