BemanningBemanning är ett begrepp som helt enkelt handlar om att hitta någon som kan utföra en viss uppgift. Det kan göras på flera olika sätt. Till exempel genom heltidsanställningar, projektanställningar eller omplaceringar. Begreppet är dock vanligast när man talar om så kallade bemanningsföretag och i den här texten kommer vi bland annat att skriva om hur de fungerar och vad man kan ha för nytta av deras tjänster.

Fördelar med bemanning

Bemanning är ofta en tjänst som ett bemanningsföretag erbjuder och det har blivit vanligt i flera olika branscher. Det handlar om att tillgodose andra arbetsgivares behov av personal så att de själva slipper genomföra en rekryteringsprocess och kan få hjälp snabbt. Det är helt enkelt tidsbesparande att anlita bemanningsföretag och man tar heller inte samma risk som vid en normal rekrytering eftersom företaget som satsar på en bemanningstjänst inte blir sittande med ett anställningsavtal som kan innebära att det blir svårt göra sig av med en medarbetare som är olämplig i rollen. Bemanningsföretag löser personalförsörjningen på ett snabbt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt.

Bemanning som övergår i rekrytering

Bemanning används ofta i en övergångsfas när ett företag får ett personalbehov som tidigare inte funnits och som kanske är av övergående karaktär. Om behovet består och om den person som inhyrts via bemanningsföretaget fungerar bra i rollen kan det bli aktuellt med en rekrytering. Det är vanligt att gå från bemanningsföretag till att bli fast anställd på den arbetsplats där man blivit tillfälligt placerad av bemanningsföretaget. Bemanning fungerar alltså ofta som en form av provanställning där företaget som anlitar tjänsten inte behöver ta särskilt mycket ansvar. Särskilda avtal kan gälla i denna situation eftersom bemanningsföretaget blir av med arbetskraft på detta sätt.

Inom vilka branscher är det vanligt?

För att bemanning ska fungera krävs det att arbetsuppgifterna är ganska allmänna och att personen från bemanningsföretaget snabbt kan komma in i uppgiften och börja göra nytta. Ofta är det bättre att rekrytera om företaget måste lägga mycket resurser på att förbereda ny personal. Olika bemanningsföretag är i regel specialiserade inom vissa branscher. Det finns aktörer som hyr ut läkare och sjuksköterskor och andra som tillhandahåller städtjänster eller personal som kan utföra olika typer av kontorsarbete. Vissa bemanningsföretag satsar på att ha medarbetare som pluggar och behöver extrajobb medan andra har erfarna konsulter i sin pool av arbetskraft som erbjuds till företag och organisationer.

Bemanning och konjunkturen

När det är lågkonjunktur minskar verksamheten i många företag och behovet av personal sjunker. Det påverkar även bemanningsföretagen. Det kan dock även leda till att företag provar nya anställningsformer och väljer bemanning eftersom det inte är lika riskabelt som att anställa när orderingången känns osäker. Bemanningsföretag har generellt sett en positiv trend, efterfrågan på deras tjänster ökar oavsett hur konjunkturskurvorna pekar för tillfället. Aktörerna på marknaden kan dessutom i regel skala upp eller ner sin verksamhet beroende på hur marknaden ser ut för tillfället. Genom att de till exempel erbjuder extrajobb snarare än att de själva sitter med många anställningsavtal.