Som egenföretagare kan det efterhand bli mer och mer att göra och då det kan bli läge att anställa personal. Att anställa någon kan vara betydande för företagets framtid och utveckling och med rätt person är det en mycket bra investering i firman. Därför är det viktigt att det går rätt till, och inte minst att man hittar rätt person.

Olika former av anställning

Många som har startat företag och senare ska anställa har ingen tidigare erfarenhet av att ha personal som arbetar för en. Det är därför viktigt innan man börjar anställa personal att man har koll på vilka anställningsformer det finns. När man anställer personal finns det två olika former: tidsbegränsad anställning och tillsvidareanställning. Att anställa en person tills vidare innebär att det är en fast tjänst man erbjuder dem. Om man istället har tänkt sig att anställa en kortare period bör man välja tidsbegränsad anställning, där det finns fyra olika former: vikariat, allmän visstidsanställning, säsongsanställning och tidsbegränsad anställning för personer över 67 år.Anställa

Vad som gäller vid uppsägning

Det allra vanligaste vid en uppsägning är att den anställda personen säger upp sig självmant för att byta till ett annat jobb. Men det kan också bli så att man själv som företagare hamnar i en situation där man behöver säga upp personal. Om det är den anställda som själv säger upp sig gäller den uppsägningstid som man tidigare avtalat om vid anställningen. Har man inte avtalat om det innan så har den anställde enligt lagen om anställningsskydd rätt till en månads uppsägningstid. Behöver man säga istället säga upp personal får man göra det av två olika orsaker, och det är om det råder brist på arbete eller av personliga skäl.

Att skriva kollektivavtal

För att ha koll på vilka lagar och regler som finns när man anställer personal är det bra att teckna ett kollektivavtal. Det är inget måste att göra det, så länge inte en facklig organisation begär att man gör det. Ett kollektivavtal ska innehålla uppgifter om vilka regler som gäller för lön och andra ersättningar, anställningsvillkor, vad som gäller vid övertid, hur mycket man har rätt att ta ut i ledighet, vilka arbetstider man ska jobba, uppsägning, pension och vilka försäkringar som ingår. Ett kollektivavtal ska gälla för alla ens anställda och gäller som anställningsavtal mellan den som äger företaget och den som är anställd.

Sociala avgifter för anställda

När man ska anställa personal är det viktigt att man anmäler sig som arbetsgivare hos Skatteverket. De kommer då att skicka ut månadsvisa skattedeklarationer som ska redovisas och betalas in i form av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för de anställda (den 12:e varje månad). Pengarna betalas in till företagets skattekonto. Arbetsgivaravgiften är på 31,42 % av de anställdas bruttolön, och består egentligen av flera olika avgifter vilka i sin tur ger ett grundläggande försäkringsskydd. Avgiften för de anställda varierar beroende på deras ålder och inkomst, en person som beräknas tjäna under 1000 kr behöver man inte betala eller göra skatteavdrag för.