Vad är egentligen marknadsföring? Är det inte helt enkelt ett annat ord för reklam? Inte exakt, för reklam är en kommunikation med dina potentiella kunder som du betalar för såsom direktreklam, skyltar och reklamannonser i tidningar. Marknadsföring är ett större begrepp och innehåller allt som du gör för att lyfta fram din produkt, ditt företag och dig själv. Intrycket man får av dig och ditt företags interiör är också en del av marknadsföringen.

Skaffa information om marknaden

Marknadsföring

Genom att skaffa information om marknaden kan du också satsa på rätt typ av marknadsföring. Som företagare är det mycket viktigt att hela tiden arbeta aktivt med marknadsföringen av företaget. Det betyder att du både vid starten och driften av ditt företag måste undersöka marknaden och se vilka behov dina kunder har. Därefter måste du nå ut till dem och informera dem om vad du har att erbjuda. Sättet du gör det på skiljer sig förstås mycket från bransch till bransch. Du bör ha gjort upp en marknadsplan där fokus ligger på dina eventuella kunder. Vilka vill du nå ut till?

Segmentera målgrupperna som du vill nå

Genom att dela upp dina målgrupper i segment, det vill säga mindre delar, kan du skaffa dig en klarare bild av hur du ska kunna nå ut till kunderna. På det viset blir det lättare att planera marknadsföringen så att den når rätt målgrupp. Det kan vara till exempel geografiskt. Ett enkelt exempel är att om du vill nå kunder i Kiruna kan du inte annonsera i en tidning från Skåne för då når du aldrig din målgrupp. Kanske har du en del produkter som passar tonåringar och andra produkter som passar äldre män. Då får du göra upp en plan hur du bäst når de olika grupperna.

Gör riktade marknadsinsatser

Genom att rikta dina insatser rätt lägger du inte ner tid, kraft och pengar på onödig marknadsföring. Om du använder kanalerna för marknadsföring på rätt sätt kan du utöka din kundkrets och stärka ditt varumärke. Som ny företagare och även du som har mindre företag kanske ser marknadsföringen som en för stor kostnad. Här måste man dock tänka att det är på det sättet man vinner kunder och visar att man finns. Mun mot mun metoden är också en typ av marknadsföring fast med den kan det ta för lång tid att bygga upp en kundkrets även om det är en pålitlig metod.

Följ upp resultatet

All typ av marknadsföring bör du följa upp och fråga dig vad som gav resultat. En uppföljning av din marknadsföring betyder också att fortsätta hålla kontakt med kunderna. Detta kan vara till exempel att kunderna skriver upp sig på ett nyhetsbrev som du kan skicka dem via mejl. På det sättet har du en konstant marknadsföring som inte kostar dig något. Nu kan du informera dina kunder om när du har kampanjer eller extrapriser. Om det var någon typ av marknadsföring du gjorde som inte gav resultat betydde det troligtvis att du nådde fel målgrupp med din produkt. Att då upprepa samma procedur till den målgruppen kommer inte att vara lönsamt.