Bolagsrätt

Bolagsrätt är en juridisk term som handlar om många saker, till exempel hur företag skapas, vilka olika regler och lagar som gäller för olika typer av företag, hur aktieägaravtalen ser ut, vem eller vilka som får representera företaget och hur en eventuell likvidation eller avveckling ska gå gå till. Jurister som jobbar med bolagsrätt kan erbjuda både affärsmässiga och juridiska lösningar och vägledning till företag.

Varför är bolagsrätt viktigt?

Att starta och driva ett företag är en stor uppgift och man kan inte hålla koll på allt själv. Vilken företagsform är rätt för mig? Kan jag bli personligt skyldig för företagets skulder? Hur gör vi om en delägare vill sälja och inte de andra? Det är bara några av de frågor som kan dyka upp under företagets gång. Utöver det kan man stöta på tvister under bolagsstämmor eller så vill man bara ha tips och råd. Det är här en specialiserad jurist kommer in i bilden. En person som arbetar med bolagsrätt kan vara till stor hjälp, både ekonomiskt, juridiskt och på ett tidsbesparande sätt.

Vad gäller för aktiebolag?

Aktiebolag passar de företagare som gillar att ta ekonomiska risker och som ser sig själva driva ett stort företag med stora vinster och med flera anställda. Aktiebolag är även en bra lösning om du har planer på att sälja verksamheten i framtiden. Att sälja aktier är ett bra sätt att få in kapital men vilken typ av försäljning är mest lämplig och hur ska fördelning och utdelningar gå till? De är för det här frågorna som företag anlitar extern hjälp. Att driva aktiebolag kan vara både lönsamt och givande men också mycket utmanande vilket är varför vissa advokatbyråer specialiserar sig på just aktiebolagsrätt.

Extern styrelse och ordföranden

En annan aspekt där advokater specialiserade på bolagsrätt kan hjälpa till är som en extern styrelse eller styrelseordförande. Det här innebär, precis som det låter, att ett företag kan välja att anställa en ordförande, ledamot eller en hel styrelse från advokatfirman som sedan ger råd och/eller för företagets talan. Fördelarna med detta är att företaget får in nya tankesätt och att juristen kan fungera som bollplank. Däremot kan det bli mycket kostsamt så här är en tydlig budget nödvändig. Du som är småföretagare och har den ekonomiska möjligheten att ta in en extern styrelseledamot bör undersöka för- och nackdelarna för just ditt företag.

Bolagsrätt för små företag

Att det i ett aktiebolag är mycket att hålla koll på kan man lätt förstå men vilken roll spelar bolagsrätt för små familjeföretag eller ekonomiska föreningar? Svaret är att det såklart är lika viktigt där. Även i mindre företag kan ägarna hamna i tvister, extra kapital kan behövas, generationsskiften kan ske, företaget skriver kontrakt och avtal med andra företag och personal anställs. För alla dessa punkter kan en jurist se till att allt går rätt till och kan föra företagets eller dess ägares talan. Genom att utforma tydliga stadgar och avtal för företaget kan man undvika missförstånd men det är såklart ändå bra att veta att hjälp finns att få om det behövs.