Det finns många olika saker som kan inträffa som berör ens företag. Då kan det vara bra att ha koll på vad som gäller inom företagsjuridik. Allt från saker som berör ens privatliv så som separation, till att man blir osams med sin kompanjon, råkar ut för stöld eller hamnar i tvist med en kund. Beroende på vilken företagsform man har blir det olika påverkan på ens företag.

Tvist med kund

Att känna till lite företagsjuridik är viktigt när man driver företag. Något som är vanligt att man som företagare riskerar att råka ut för är att ens kund inte betalar sin faktura i tid. Innan man skickar en påminnelsefaktura bör man känna till vilka regler som gäller för att göra detta. Man bör ha angett tydligt på sin första faktura när förfallodatumet är samt vilken avgift som läggs på vid en eventuell påminnelse. Denna avgift räknar man ut genom räntelagen eller via en överenskommelse som man har avtalat tidigare med kunden. Om kunden inte skulle betala trots att man skickat en påminnelsefaktura kan man få hjälp av ett inkassoföretag eller hos Kronofogdemyndigheten.

Rättigheter som företagare

FöretagsjuridikSom företagare har man inte alltid samma trygghet som en vanlig tillsvidareanställning erbjuder, och därför får man själv se till att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter man har. Om man till exempel skulle bli sjuk har man som företagare rätt att få ersättning från Försäkringskassan, och då är det viktigt att man sjukanmäler sig redan första dagen. Det är olika regler som gäller för olika typer av bolag, då man i ett aktiebolag räknas som anställd och får ta ut karensdag. Detta gäller också för ens anställda varför det är viktigt att alltid ha avtal och kontrakt om vilka regler man kommit överens om.

Förebygga juridiska problem

När man startar ett företag tillsammans med någon är det viktigt att skriva ett kompanjonsavtal innan man drar igång samarbetet. Detta gäller oavsett hur väl man känner varandra då det alltid finns en risk för att det uppkommer konflikter i framtiden. Även om man startar företag på egen hand finns det en del frågor som kan uppstå och som är viktiga att ta reda på. Som ägare av en enskild firma bör man vara medveten om att ens privata ekonomi blir sammanvävd med företagets ekonomi. Andra saker som kan leda till problem är om man blir sjuk och behöver vara sjukskriven, om man inte får in några uppdrag eller om man vill anställa personal och inte har koll på reglerna.

Vad man bör känna till som företagare

Företagsjuridik handlar inte bara om att lösa tvister som kan uppstå med kunder utan också om att följa de regelverk som finns för att driva en verksamhet. Om man till exempel driver en webbutik bör man ha koll på personuppgiftslagen och hur man hanterar personnummer från sina kunder. Det finns även regler som bestämmer hur man får marknadsföra sig och olika patent att ta hänsyn till. det kan uppstå konflikter med ens egen personal eller så kan man råka ut för stulen egendom så det är därför bra att känna till vilka juridiska regler som finns, även om det alltid finns hjälp att få när problem dyker upp.