Söker du ett sätt att finansiera företagets bilar, maskiner eller inventarier? Då är du förmodligen intresserad av att lära dig mer om företagsleasing. Ibland kallas även fenomenet leasing för långtidshyra. Kostnaden för leasing beräknas efter ett flertal parametrar som brukar innefatta sådant som avtalets löptid, produktens pris, försäkringskostnader och ränta. För företaget så finns såväl fördelar som nackdelar med leasing.

Fördelar med företagsleasing

Det finns en rad uppenbara fördelar med företagsleasing. Ett kontrakt av den här typen brukar vara betydligt mer flexibelt än ett vanligt köpekontrakt. Leasing sker över en viss period, när denna är över så kan företaget besluta om man fortfarande har behov av den eller de produkter som man hyrt. Man behöver inte i samma utsträckning fundera på hur det ska kunna finansiera olika köp utan kan istället fokusera på sin kärnverksamhet. Den största fördelen med leasing är att företagets likviditet ökar då skuldsättningsgraden blir lägre, detta på grund av att leasing kan leda till att man slipper ta lån.

Nackdelar med företagsleasing

Vilka är då nackdelarna med företagsleasing? Leasing kostar pengar, det blir billigare att köpa en vara direkt än att betala de avgifter som tillkommer vid långtidsuthyrning. Dessutom binder oftast kontraktet upp den som hyr till en viss tid. Tillgången som hyrs år inte att göra sig av med innan avtalet gått ut. Det är i vissa fall möjligt att överlåta kontraktet till någon annan, men i de flesta fall är det enklare att sälja tillgången. Enligt många avtal så har leasingbolaget rätt att ändra räntekostnader och annat under kontraktstiden. Företaget kan även bli beroende av en hyrd tillgång, när leasingtiden gått ut kan uthyraren välja att höja kostnaden.

Kan leasingbolaget ändra villkoren under leasingavtalets gång?

Företagsleasing

De allra flesta leasingkontrakt innehåller en klausul som gör gällande att leasingbolaget har rätt att ändra vissa delar av ett avtal. Det rör sig oftast om att uthyraren får ändra kostnader när ränteläget ändras, vid inflation eller när andra omständigheter av det här slaget inträffar. För företaget som hyr är det således nödvändigt att ha koll på att leasingföretaget endast genomför förändringar som ligger i linje med det aktuella avtalet. Man bör även vara medveten om att när räntan sjunker så ska leasingavgiften sjunka. Företaget bör även vidare vara på det klara med vad avtalet säger om sådant som vilken part som ska stå för underhåll och försäkringar. Det gäller att alltid noggrant analysera hur avtalet är utformat.

Operationell och finansiell leasing, vad är skillnaden?

För företaget som ska långtidshyra en bil eller en annan typ av produkt så kan det vara bra att veta att det finns två olika former av leasing. Operationell leasing innebär att bilen finns i leasinggivarens balansräkning, det är alltså denne som äger bilen. Finansiell leasing innebär att bilarna räknas som en tillgång i de företag som leasar bilens balansräkning, bilen ägs dock av leasingbolaget. Finansiell leasing är vanligast i Sverige, här betalar den som hyr för sådant som bilens underhåll, bensin och reparationer. Den operationella varianten är vanligare internationellt, här har uthyraren ständigt ansvar för bilen eller varan och det är leasingföretaget som betalar den uthyrda produktens underhåll.