Företagslån är en paraplyterm som innefattar alla typer av lån och krediter som ges till företag, oavsett löptid eller vad pengarna ska användas till. Företag kan ta lån för att expandera sin verksamhet, investera eller för att täcka vissa oförutsägbara kostnader.

Den här artikeln beskriver skillnader mellan olika typer av lån så att du vet vad som passar bäst för situationen i ditt företag.

Vem får ta företagslån?

I dagsläget är det relativt enkelt att ta ett företagslån. Det finns flera olika långivare man kan vända sig till. Generellt sett, brukar man dela in långivarna i fyra olika grupper:

 1. Banker
 2. Peer-to-peer (lån mellan företag)
 3. Staten
 4. Finansbolag

Villkoren för lånet beror på vilken typ av långivare du vänder dig till, hur företagets ekonomi ser ut med mera. Räkna med att visa upp din affärsplan, eventuell säkerhet och borgen samt vem som äger företaget när du ansöker om lån. Man bör också vara medveten om att långt ifrån alla långivare är seriösa. Oavsett vad du väljer, se till att läsa villkoren noga!

Hur resonerar banken?

Det är viktigt att komma förberedd till mötet med banken när du ska förhandla om ditt företagslån. I den här filmen får du veta hur man tänker på banken, när man ska besluta huruvida en företagare ska beviljas ett lån eller inte.

Det är viktigt att skapa förtroende hos banken, eftersom de bara kommer att låna ut pengar till dig om de tror att du kommer att betala tillbaka dem. Förutom affärsplanen kan de därför komma att granska din privatekonomi. Framför allt tittar banken dock på följande:

 • Företagarens referenser, utbildning och tidigare affärserfarenhet.
 • Övriga företagsägare, om det finns fler än en.
 • Huruvida det finns en revisor, eller någon annan som hjälper till med ekonomin.

Ofta vill banken ha någon form av säkerhet för att bevilja lånet. Det kan till exempel handla om en fastighet som intecknas. Ett alternativ är att ta ett lån där någon går in som borgensman. Företagsägaren, eller någon annan som går i borgen, förbinder sig att betala företagets skulder om låntagaren inte kan göra det.

Lån utan säkerhet eller borgen är oftast dyrare än lån med säkerhet. Därför kan det vara en bra idé att jämföra flera långivare. Samtidigt kan ett lån med säkerhet få stora konsekvenser, i värsta fall för hela din familj, om du och ditt företag inte klarar av att betala tillbaka.

Vad är factoring?

Lån

En annan typ av företagslån är så kallad factoring. De flesta förknippar begreppet med försäljning av fakturor, men det kan också innebära att ett företag belånar sina obetalda fakturor.

Fakturan används som säkerhet för lånet.

Många företag erbjuder sina kunder att betala på faktura eftersom att det kan ha en positiv inverkan på deras förtroende för företaget. Samtidigt har det en negativ inverkan på företags likviditet när kunderna väljer att betala på faktura. Factoring är ett vanligt sätt för företag att hitta en balans.

Räntor på företagslån

Ränta på företagslånDet finns ett antal olika system för räntor på företagslån, det är bunden ränta, rörlig ränta och snittränta. Rörlig ränta betyder att räntekostnaderna ändras under lånets löptid. Med bunden ränta, däremot, är räntesatsen förutbestämd. Vilken typ som är bäst beror främst på om ni tror att räntorna kommer att öka eller minska under lånets löptid. Snitträntor är mycket ovanliga för företag men innebär att en långivare meddelar vad medelvärdet på räntan som deras låntagare betalar ligger på.

Precis som för privatpersoner så varierar räntorna på företagslån rejält. Om du har ett nystartat företag kan du behöva en säkerhet på lånet för att hålla räntekostnaderna nere. Det finns också räntefria lån då långivaren tar betalt genom olika avgifter.

Budgetera för företagslån

Att göra tydliga budgetar, både långsiktiga och kortsiktiga är helt nödvändigt för alla företag men i synnerhet om du har, eller planerar att ta ett lån. Genom att göra en budget för hur de lånade pengarna kommer att användas och hur mycket det kommer att öka företagets vinster kan ni, inte bara undvika att spendera pengarna på onödiga kostnader, utan även se om ett lån är nödvändigt överhuvudtaget. Minst lika viktigt är att budgetera för hur man ska kunna betala tillbaka lånet. Ett företagslån som inte betalas kan leda till konkurs.

Att ta ett lån kan vara till stor hjälp men det medför även kostnader och man bör vara helt säker på att man går med vinst även efter att räntan och andra avgifter har blivit betalda.

Företagslån – Sammanfattning

 • Företagslån är lån som tas av företag, alltså av juridiska personer.
 • Långivare för företagslån kan vara banker, andra företag, staten eller finansbolag. Ett annat alternativ är att belåna företagets fakturor.
 • Lånet kan tecknas med bunden ränta, rörlig ränta eller snittränta.
 • Ibland kan säkerhet i någon form krävas för att lånet ska beviljas.

Hur ska företagslån bokföras?

Ett långfristigt lån, som ska återbetalas längre än ett år från redovisningstillfället, ska bokföras i kontogrupp 23. Kortfristiga lån, som ska återbetalas inom ett år från redovisningstillfället, ska bokföras i kontogrupp 24.

 

Lånet ska redovisas i balansräkningen när dess monetära värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. När lånet är återbetalt eller avskrivet ska det tas bort från balansräkningen.

Hur får man företagslån?

Företagslån innebär ett avtal mellan långivaren och låntagaren. Där fastställs en plan för amortering av lånet, och också vilken räntan på lånet ska vara. Det är viktigt att kunna presentera affärsplan, budget och bokslut. Om du blir nekad lån, ta reda på varför och se om du kan åtgärda detta. Kanske bedömer långivaren att risken i ditt företag är för hög.

Kan ett nystartat företag få företagslån?

Även nystartade företag kan få företagslån, men villkoren ser för det mesta annorlunda ut. Det finns särskilda start up-lån, och det går också att söka lån från Almi. Andra möjligheter är att få in kapital genom crowdfunding eller peer to peer-finansiering.

Vilken säkerhet krävs för att få ett företagslån?

Vissa företagslån, men inte alla, kräver säkerhet i någon form. Denna säkerhet kan vara någon av företagets tillgångar, som egendom, inredning eller fast egendom. I vissa fall kan också personliga tillgångar fungera som säkerhet.