En företagsförsäkring är en försäkring för företag, precis som namnet antyder. Beroende på vilken bransch du är verksam i kan det vara bra att också teckna tillägg som är anpassade till branschen. Villkoren, och också riskerna, varierar nämligen mellan företag i olika branscher.

Det är viktigt att se till att man har en företagsförsäkring. Detta oavsett om man har ett aktiebolag, en enskild firma eller något annat. Denna sorts försäkring skyddar mot till exempel egendomsskador, skadeståndsrisker och avbrottsförluster med mera. Det finns olika typer av företagsförsäkringar och det finns också paketförsäkringar som innehåller flera olika försäkringar. Vissa grundförsäkringar ingår nästan alltid i dessa paket, och sedan kan andra försäkringar läggas till.

Att teckna företagsförsäkring

Om man ska teckna en företagsförsäkring är det bra att gå igenom vilket behov företaget har, och se till att försäkringen passar både verksamheten och dess storlek. Om en skada inträffar ska försäkringen hjälpa företaget att ta hand om problemen tryggt och professionellt. Försäkringen bör till exempel täcka skador på egendom, det vill säga olyckor som orsakats av läckage eller brand. Denna del av försäkringen täcker också skador från en krossad ruta eller från ett inbrott. Företaget kan genom försäkringen också få ersättning om verksamheten stannar efter till exempel ett inbrott eller en skada. Denna ersättning gäller ofta så länge som företaget inte kan prestera fullt ut, eller maximalt i 12 månader.

Tänk på att läsa villkoren i försäkringen noggrant. Det kan till exempel vara så att låsen måste uppfylla en viss säkerhetsklass för att försäkringen ska gälla. Om du sparar in på låsen, och väljer en klenare variant, får du kanske inte någon ersättning om ett inbrott sker.

Företagsförsäkring för enskild firma eller aktiebolag

Oavsett företagets storlek kommer du att behöva en företagsförsäkring. Vilken försäkring du behöver kan dock variera stort. En liten, enskild firma har sällan en likadan försäkring som ett stort aktiebolag.

Många försäkringsbolag erbjuder småföretagarförsäkringar, en sorts paketlösningar som innehåller ett grundskydd. Detta kan omfatta bl.a. egendomsförsäkring, olycksfallsförsäkring och skydd för personlig utrustning såväl som företagets när du befinner dig på tjänsteresa. I de flesta fall räcker dock inte denna försäkring till att täcka allt, utan du bör räkna med också teckna tilläggsförsäkringar. Vilka tilläggsförsäkringar som krävs beror på verksamhetens art.

En skillnad mellan enskild firma och aktiebolag, som är viktig när det handlar om företagsförsäkringar, är kostnaden för försäkringar. Om du driver en enskild firma eller handelsbolag får du betala försäkringspremierna för de anställda ur egen firma, men om du har ett aktiebolag är det företaget som betalar premierna. Detta klassas som en skattepliktig förmån, men kostnaden blir ändå lägre än att som enskild betala premierna.

Tillägg till din företagsförsäkring

Om man tecknar en företagsförsäkring kan det också vara bra att ha koll på att man också kan lägga till olika saker till försäkringen. Vilka tillägg som är lämpliga beror på verksamhetens art. Några exempel är följande. Observera att namnen på tilläggen kan variera mellan olika försäkringsbolag.Caféverksamhet i hyrd lokal

 • Allriskförsäkring, som skyddar din utrustning var du än befinner sig. En allriskförsäkring som komplement till företagsförsäkringen är en bra idé för den som ofta har med sig sin utrustning till olika platser, vare sig det gäller en IT-konsult som har sin dator med sig eller en hantverkare som fraktar sina verktyg till olika platser.
 • Konsultansvarsförsäkring kan tecknas av den som driver konsultverksamhet av något slag. Det är viktigt att du väljer en försäkring som lever upp till de krav som finns i den bransch där du är verksam.
 • Tjänstereseförsäkring är bra om tjänsteresor ofta förekommer inom företaget.
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring ersätter ekonomiska skador om någon annan kommer åt företagets förmögenheter.
 • En tilläggsförsäkring för arbetsområde ger ett skydd på arbetsplatsen, när denna varierar. Att teckna en sådan försäkring ger ett skydd för den som ofta befinner sig på jobb på olika platser, exempelvis en hantverkare i byggbranschen.
 • Olycksfalls- samt kundolycksfallsförsäkring är alltid bra att ha, och den ingår ofta till viss del i grundförsäkringen tillsammans med en krisförsäkring. Det kan dock vara värt att förstärka detta skydd. Försäkring mot kundolycksfall gäller för kunder i verksamhetens egna lokaler.
 • Skydd mot kostnader orsakade av epidemier är viktigt för den som säljer livsmedel.
 • Skydd mot behandlingsskador är inte minst viktigt för den som är verksam i skönhetsbranschen. Försäkringen täcker skador som uppkommit till följd av behandlingen.
 • Skydd för egen bekostad fast egendom i hyrd lokal kan tecknas av den som hyr lokalen där verksamheten finns, men som har bekostat hela inredningen eller en del av den.

Om något går fel

 • Om det händer något och företaget hamnar i en domstol kan det krävas på skadestånd. Skadeståndet kan bli relativt högt och då kan det vara bra att ha en försäkring som skyddar mot detta.
 • Om en produkt har orsakat en skada, eller om en anställd orsakat problem hos någon kund kan försäkringen täcka kostnaden för ombud i förhandlingar och dessutom kan försäkringen också betala ut ett eventuellt skadestånd.
 • Om företaget har fastigheter där boende betalar hyra, eller där andra verksamheter hyr lokaler, kan det hända att skador som innebär hyresbortfall uppkommer. I händelse av detta kan det vara mycket bra att ha en försäkring som täcker förlusterna.

Försäkringen kan också täcka vård

Företagsförsäkring

Om någon inom företaget blir sjuk kan frånvaron skapa flera problem för företaget. Det kan därför var bra att komplettera med en extra sjukvårdsförsäkring. Där kan en anställd snabbt och enkelt få tillgång till vård utan att behöva vänta länge, och dessutom skyddas man från höga kostnader. Denna försäkring kan också täcka inkomstförluster som orsakas av att en eller flera anställda plötsligt blivit sjuka, eller varit sjuka under en längre tid.

 

Ett företag kan drabbas av  höga kostnader om en anställd måste rehabiliteras eller förflyttas på arbetsplatsen. Den extra sjukvårdsförsäkringen kan täcka dessa kostnader, och ge företaget råd om hur man ska gå till väga.

Företagsförsäkring – Sammanfattning

 • Företagsförsäkring är en försäkring som tecknas av ett företag.
 • Ofta består försäkringen av ett grundskydd, och olika tilläggsförsäkringar som tjänstereseförsäkring eller kundolycksfallsförsäkring.
 • Aktiebolag betalar relativt sett lägre premier än enskilda firmor på sina företagsförsäkringar.
 • En företagsförsäkring kan innehålla försäkringar som täcker sjukvård och rehabilitering av de anställda.
 • Det är viktigt att välja en försäkring som är anpassad till den egna verksamheten.

Vad är en företagsförsäkring?

Varför är det viktigt att ha en företagsförsäkring?

Det finns många risker förknippade med att driva ett företag. Anställda eller kunder kan bli skadade, viktig utrustning kan bli stulen, och företaget kan bli indraget i en rättstvist med en kund eller en leverantör. En företagsförsäkring kan ge ett skydd mot detta, men det är viktigt att välja en försäkring som passar den egna verksamheten.

Vad täcker en företagsförsäkring?

Ofta består en företagsförsäkring av ett grundskydd, som innehåller exempelvis egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring. Detta grundpaket kan sedan kompletteras med tilläggsförsäkringar som ger ett utökat skydd. Vilka tillägg du behöver beror på i vilken bransch du är verksam, och hur du arbetar.

Vad kostar en företagsförsäkring?

Den allra billigaste företagsförsäkringen kostar ungefär 120 kr i månaden, för ett företag med låg omsättning. Det är dock viktigt att välja en försäkring som ger det skydd som verksamheten behöver.

Vilken företagsförsäkring är bäst?

Detta är en fråga som inte har något enkelt svar. Som alltid när det handlar om försäkringar varierar villkoren, vilket gör att den försäkring som är bäst för en verksamhet kan vara det sämsta valet för ett annat företag. Därför är det viktigt att sätta sig in i vilka alternativ som finns, och vad de innebär.

Värdet av företagets inventarier spelar också stor roll för valet av försäkring. Beräkna vad det skulle kosta att återanskaffa all utrustning som behövs för att ni ska kunna driva er verksamhet.

Hur bokför jag min verksamhets företagsförsäkring?

Företagsförsäkringar betalas för det mesta på årsbasis, men eftersom kostnaden är känd i förväg brukar premien periodiseras i bokföringen. Om den sammanlagda premien är lägre än 1000 kronor per månad brukar hela kostnaden redovisas på årsbasis.

Många företag har ett försäkringskonto, från vilket försäkringspremien dras varje månad. Försäkringsbolaget lånar ut pengar till företaget, och företaget betalar varje månad ränta samt amortering. Dessa betalningar kan bokföras som månatliga kostnader.