Faktura

Fakturering är något som är viktigt att kunna om man ska starta ett eget företag. Om man har ett eget företag är det genom fakturorna man kan få ut den betalning man begärt för ett arbete. Vanligen skrivs fakturan när en arbetsuppgift slutförts, och därefter förs den in i system som betald eller obetald. Fakturan ligger sedan till grund för företagets redovisning.

Vad måste en faktura innehålla?

När det gäller fakturering finns det ett par aspekter som måste finnas med i en faktura. Bland annat måste datumet för fakturans utfärdande, fakturans löpnummer, säljarens samt köparens momsregistreringsnummer vara med på fakturan. Dessutom ska både köparens och säljarens namn vara med på fakturan, samt vad det är som sålts. Datumet då en produkts sålts eller nyttjats måste även det vara med. På en faktura bör det också framgå hur fakturan ska betalas. Också om betalningsdatumet är annorlunda än fakturadatumet anges det. Man bör som företagare också ange skattesats, moms samt rabatter på det som ska betalas. Om köparen är den som skriver fakturan ska alltid ordet självfakturering anges.

Vilka betaltider är vanliga för en faktura?

Betaltiden för en faktura kan variera stort. Vissa fakturor ska betalas i förskott, medan andra betalas kontant eller med en viss kredittid. Många företag väljer att erbjuda kredittid på 10, 14, eller 30 dagar från det att fakturan skrivs. Det är ofta som så att företagen hellre väljer korta kredittider för att verkligen få in sina pengar och inte riskera problem med likvidationen. Större företag kan ibland också erbjuda så lång betalningstid som 90-120 dagar från fakturadatumet. För en kund kan en lång betaltid vara en fördel, men ofta inte för det egna företaget. Därför är det vanligast med korta betaltider.

Vilken dröjsmålsränta kan man ta ut?

När det handlar om räntor eller avgifter kopplade till att kunden inte betalar är det alltid bra om detta redan tidigt har framgått genom offert, avtal eller kontrakt. Om man inte har avtalat något om räntor eller liknande blir förfarandet lite annorlunda. Om en konsument ska debiteras dröjsmålsränta måste detta meddelas minst 30 dagar innan räntan börjar debiteras. Det är därför ofta smart att direkt på fakturan skriva att dröjsmålsränta kommer att debiteras 30 dagar efter förfallodatum på fakturan. Räntan beräknas på fakturabeloppet samt momsen, men den får aldrig tas ut på påminnelseavgifter, inkassoavgifter eller liknande eftersom dessa avgifter bestämts enligt lag.

Är det tillåtet att ha fakturaavgift?

Som företagare får man lägga på en fakturaavgift på beloppet, om det har avtalats sedan innan. Denna avgift måste dock vara rimlig och ska täcka de administrativa kostnader företaget drabbas av för att skriva fakturan. Som kund är det dock helt omöjligt att få veta om avgiften faktiskt går till detta, och man kan då inte heller veta vad som är en rimlig avgift. Oavsett hur man gör sitt köp, i butik, via nätet eller telefon, kan det förekomma en fakturaavgift. Denna måste dock alltid finnas med i avtalet från början. En fakturaavgift kan inte läggas på plötsligt, eller läggas in i ett abonnemang.