Budget

En budget är en ekonomisk prognos, som innehåller resultat, likviditet och balansräkning. Att göra, och hålla sig till, en budget är bland det viktigaste man kan göra som företagare.

En budget hjälper dig som företagare att hålla koll på ekonomin. Det är inte bara nödvändigt för att kunna prioritera vilka utgifter som är viktigast, och undvika att spendera pengar i onödan, utan också för att företaget ska ha en stabil grund överhuvudtaget.

Viktigt att tänka på

Många drar sig för att skriva en budget för att det är svårt och ibland skrämmande att se sina utgifter, men det är då det är extra viktigt att ha en budget. Kunskap om var man befinner sig är första steget mot en positiv förändring. Det går väldigt sällan, om någonsin, att följa en budget till punkt och pricka, oväntade utgifter kan dyka upp, till exempel tekniska problem eller sjukdom bland personalen. Av den här anledningen är det viktigt att inte göra en budget som är för tight: det måste alltid finns rum i budgeten för oväntade utgifter, uteblivna inkomster och liknande. Här nedan kan du läsa mer om hur du får din budget att räcka längre.

Får din budget att räcka längre

Bara genom att skriva en budget kan du spara pengar. Budgeten gör dig medveten om vad du lägger pengar på, och kan ge dig anledning att fundera över företagets utgifter. På så vis kan du undvika onödiga kostnader. Med det sagt finns det tips och tricks som du kan använda dig av för att få din budget att räcka ännu längre. Fundera på vad du kan göra själv. Om du inte har tid, kan du lära dig någon nytt och istället anställa personal för lättare, lägre betalda uppgifter?

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att en budget inte visar hela verkligheten. Den är ett verktyg, men ett mycket användbart sådant, som kan hjälpa dig att göra ditt företag framgångsrikt. En realistisk budget visar på risker och möjligheter i verksamheten, och fungerar som ett stöd för att nå uppsatta mål.

Hur man skriver en budget?Budgetstyrning

Det finns många verktyg – till exempel Microsoft Money – som hjälper dig att skapa en budget, det du behöver tänka på är att räkna ut hur mycket du troligtvis kommer att tjäna och vilka kostnader du kommer att ha. För att komma fram till de här siffrorna behöver du studera både din nisch och ekonomin i landet där du säljer dina produkter. Glöm inte att räkna med förändringar i valutakursen om du säljer eller köper utomlands. Efter varje budgetperiod, exempelvis varje månad, är det viktigt att jämföra dina faktiska utgifter och inkomster med de du hade budgeterat för så att du kan justera budgeten framöver.

Långsiktig vs kortsiktig budget

Vanligtvis har man en månadsbudget och en årsbudget med det kan variera mycket beroende på bransch. I vissa fall passar det bättre med en veckobudget och i andra fall en flerårig budget. Det gäller att hitta en balans mellan de aktiviteter som drar in pengar snabbt och de som lägger grunden för framtida vinster.

Du som har ett nystartat företag har ofta mycket att vinna på att låta företaget växa ekologiskt. Då får du chans att lära dig om din bransch och företagande i allmänhet med lägsta möjliga stress och press. Samtidigt hjälper en långsiktig budget dig att hålla koll på dina mål och se om ni närmar er dem. På så sätt, kan budgeterade även hjälpa motivationen.

Budget – sammanfattning

  • En budget är en prognos över framtida resultat, likviditet och balansräkning.
  • Budgeten bör bestå av åtminstone en resultatdel, som visar om verksamheten uppnår lönsamhet på lång sikt, och en likviditetsbudget som visar om det varje månad finns pengar för att täcka de utgifter som uppkommer.
  • Det är viktigt att ha en budget, eftersom den visar på möjligheter och risker, och gör det lättare att styra företaget mot vinst.

Hur gör man en budget?

En bra budget är en uppställning över beräknade inkomster och utgifter, och bör bestå av minst två delar. En resultatbudget ska visa förväntade intäkter och kostnader under exempelvis ett år, medan likviditetsbudgeten visar om det varje månad finns pengar för de utgifter som uppstår.

Hur kan en budget se ut?

En budget bör alltid innehålla förväntade intäkter, utgifter som representation, fasta kostnader som hyra och rörliga kostnader som material. I övrigt beror budgetens utseende på företagets storlek och verksamhetens art.

Varför är en budget viktig?

Budgeten är ett viktigt verktyg för att se om företagets intäkter täcker kostnaderna – inte bara räknat på hela året, utan också månad för månad. Budgeten visar också på risker och möjligheter för verksamheten, på kort och på lång sikt, och gör det möjligt att nå bättre resultat.

För vem gör ni budget?