Moms är en förkortning av meromsättningsskatt eller mervärdesomsättningsskatt. Det är en konsumtionsskatt som betalas vid köp av varor och tjänster, och som finns i de flesta industriländer. Som konsument noterar du oftast inte att du betalar moms, eftersom den är inbakad i priset. Företagare behöver däremot känna till regler och lagstiftning kring moms i det land där de är verksamma, för att kunna sköta redovisning och fakturering. I Sverige finns momssatserna 6 %, 12 % och 25 %, beroende på typ av verksamhet.

Ingående moms betalas tillbaka av Skatteverket

När ett företag köper varor eller tjänster som ska användas i verksamheten, betalar de precis som vanliga konsumenter en viss summa i moms. Momsen är en del av priset och oftast framgår det på kvitto eller faktura hur stor del av priset den utgör. Som företag har man rätt att få tillbaka momsen i efterhand, eftersom varan eller tjänsten går in i verksamheten där man sedan själv säljer vidare varor eller tjänster. Momsen kallas för ingående och bokförs i denna kategori, därefter betalar Skatteverket tillbaka beloppet till företaget. När företaget är nystartat är det vanligt att man har ett högre ingående än utgående momsbelopp, eftersom man då investerar i företaget innan det börjar generera inkomster.

Utgående moms betalas in till SkatteverketMoms

Utgående moms är den moms som företagaren själv lägger på sitt pris när en vara eller tjänst säljs. På fakturor ska moms anges både i procent och i kronor. Om en verksamhet är belagd med 25 % moms, ska detta beräknas och läggas till priset på fakturan. All moms, både ingående och utgående ska redovisas till Skatteverket. Den utgående momsen ska företaget betala in till Skatteverket, men den kvittas mot den ingående momsen som Skatteverket ska betala tillbaka till företaget. Om företaget har mer utgående än ingående moms ska alltså det överskjutande beloppet betalas in. Beroende på hur stor omsättningen är i företaget kan moms betalas månadsvis, kvartalsvis, eller en gång per år. Ju högre omsättningen är, desto oftare sker betalningarna.

Momsfri verksamhet behöver inte ta ut moms

Det är inte alla varor och tjänster i Sverige som är belagda med moms. Verksamheter som inte behöver ta ut moms vid försäljning kallas för momsfria. Exempel på momsfri verksamhet är artister som framför sina egna verk, folkbildningsverksamhet via studieförbund, förmedling av försäkringar, social omsorg, tandvård och utbildning. En komplett lista över momsfri verksamhet finns hos Skatteverket. Företag vars omsättning inte överskrider beloppet 30 000 kronor under första beskattningsåret blir även de momsbefriade. Varor och tjänster som inte är befriade från moms kallas för momspliktiga och företaget är då skyldigt att bokföra, redovisa och betala moms för denna försäljning till Skatteverket. Verksamheter som omfattar både momsfri och momsbelagd försäljning kallas för ”blandad verksamhet”.

Moms ska redovisas hos Skatteverket

Momsen redovisas hos Skatteverket i en momsdeklaration, som är separat från inkomstdeklarationen. Där ska företaget redogöra för både den ingående och den utgående momsen för redovisningsperioden. En momsdeklaration måste rapporteras in till Skatteverket för varje redovisningsperiod, oavsett om företaget har någon moms att redovisa eller inte. Hur ofta ett företag ska redovisa momsen beror på vilken redovisningsperiod företaget har och detta styrs av storleken på omsättningen. Information om hur ofta momsen ska redovisas kan begäras från Skatteverket. Om du bedriver verksamhet i Sverige men köper och säljer varor och tjänster till andra länder gäller särskilda regler för redovisning och betalning av moms.