I inkomstskattelagen definieras tre huvudsakliga former av inkomster; inkomst av tjänst, inkomst av näringsverksamhet samt inkomst av kapital. Vi ska här diskutera den sista och dessa samt gå igenom allt du behöver veta om hur inkomst av kapital fungerar. Till kapitalinkomst, som det också kallas, räknas alla pengar du tjänar genom ägande av någonting. Kapital skattas separat från arbete och näringslivsverksamhet.

Definition av inkomst från kapital

Inkomst av kapital kanske bättre definieras som vinster du får via kapital du kontrollerar. Ett annat, kanske enklare sätt att förstå vad som räknas som kapitalinkomst är helt enkelt att räkna bort alla förtjänster som följer av arbete (inkomst av tjänst) och sådant som kommer från förvärvsarbete (inkomst från näringslivsverksamhet). En stor mängd saker räknas under kategorin kapital, men man kan nämna att det du tjänar från uthyrning eller försäljningen av någonting du äger skulle falla under kategorin. I Sverige, till skillnad från många andra länder, görs ingen skillnad på vad för sorts kapitalinkomst det handlar om; avkastning eller vinst.

Vilka kan ha inkomst från kapital?Inkomst av kapital

Olikt de andra inkomstformerna är det bara fysiska personer som kan deklarera inkomst från kapital. Dödsbon är undantagna detta och kan alltså deklarera inkomst från kapital ändå. Ifall du som ’juridisk person’, till exempel ett företag, har inkomster som är kapitalinkomster så skattas de som inkomst av näringsverksamhet. Så denna typ av inkomst är främst intressant för dig som privatperson, särskilt då den gäller för en rad viktiga ekonomiska händelser i den vanliga medborgarens liv. Ett bra exempel är att vinsterna från säljandet av en lägenhet räknas som inkomst av kapital, och skattas därefter. Men ifall du inte tjänar någonting på din försäljning gäller inte detta.

Vad finns det för kapitalvinster?

De pengar man tjänar på kapital kan delas upp i två huvudsakliga grupper; pengar som resulterar från avkastning eller pengar som kommer från vinst. Eftersom dina personliga aktier räknas som kapitalvinst kommer du få skatta därefter. De pengar som du regelbundet tjänar på ägandet av aktier faller i gruppen ’avkastning’. Detta gäller då när du inte säljer dina aktier. Men ifall du skulle vilja sälja dina aktier eller något annat kapital så räknas det till vinst. Vi kan också uttrycka det som att ifall din förtjänst lämnar kapital opåverkat är det avkastning, men ifall du påverkar kapital genom avyttring räknas det som vinst.

Hur mycket är skatten på kapitalvinster?

Hur mycket olika stater beskattar olika former av kapitalvinster skiljer sig signifikant. I Sverige sattes dagens skattesats för inkomster från kapital som en del av den stora skattereformen 1991. Satsen sattes då till 30% för all kapitalinkomst, vilket gäller än idag. För att ta ett annat exempel så har Finland ett annorlunda system, där man har en kapitalskatt för de som tjänar under 50 000 euro (30%) och en annan (32%) för de som tjänar mer. Frågan om kapitalskatternas nivåer är viktig för de moderna staterna då det är en balansgång mellan viktiga skatteintäkter och att uppmuntra kapitalcirkulation av dessa slag i landet.