Att driva ett eget företag är en dröm för många men det är inte bara en dans på rosor utan bakom den gyllene fasaden behöver det utföras mycket administrativt arbete med ekonomi och redovisning. Exempelvis behöver du utföra bokföring som är en redovisning av företagets eller verksamhetens ekonomiska händelser. Det är ett sätt för både kunder, Skatteverket, investerare, leverantörer, finansiärer och fler att se så att företaget sköter sin verksamhet lagligt och betalar skatt.

Om löpande bokföring

Många tycker att just redovisningen av de ekonomiska händelserna är en uppgift som tar upp mycket tid och är allmänt krångligt. Det leder till att många väntar med att utföra detta tills allra sista datumet. Dock finns det något som heter löpande bokföring vilket innebär att du som ägare till ett företag dokumenterar affärshändelser i kronologisk ordning. När det pratas om affärshändelser innebär det alltifrån försäljningar till kostnader och inbetalningar. Utöver händelserna behöver det också finnas en verifiering till själva händelsen vilket visar att händelsen faktiskt ägt rum. En verifikation kan vara en reseräkning, ett kvitto eller en faktura och ett tips är att spara alla kvitton och andra verifikationer i en pärm.

Information om bokslutBokföring

För att du skall kunna få betalt som företag är det viktigt att utföra bokföring då det innefattar skatt och andra avgifter. En sak som du också måste göra varje år är bokslut. Det innebär att du vid varje räkenskapsår behöver avsluta den pågående bokföringen och därmed göra ett bokslut. Kort och gott är det en typ av årsredovisning där du sammanställer årets ekonomiska resultat. På så sätt kan aktiva inom företag se hur situationen ser ut just nu ekonomiskt samt hur de kommande månaderna kommer vara. Exempelvis behöver företaget göra två stycken dokument som innehåller resultaträkning och balansräkning. Därefter är det bara att sammanställa alla affärstransaktioner som skett under det gånga året med utgångspunkten att allt har bokförts rätt.

Information om redovisning

I grunden är bokföring och redovisning ungefär samma sak då det handlar om att redovisa årets eller månadens ekonomiska händelser. Det är ett sätt för företag att få koll på hur den ekonomiska situationen ser ut. När det pratas om redovisning kan det dock vara så att det syftas mer på årsredovisningen som är till för att ge en större helhetsbild på hur det gångna året har varit. Framförallt är redovisning den information som företag redovisar till Bolagsverket och Skatteverket. Dock är det viktigt att läsa på om vad för bokföring och redovisning som krävs för just ditt företag. Det är nämligen så att alla företagsformer har olika redovisning- och bokföringsmetoder.

Information om årsredovisningen

Årsredovisningen är som sagt en sammanställning av all förvaltning och räkenskaper som företaget har utfört det gångna året. I årsredovisningen skall bland annat balansräkning, resultaträkning, noter och till sist en förvaltningsberättelse finnas för granskning. Har du ett aktiebolag eller en ekonomisk förening skall du alltid göra en årsredovisning. När det kommer till enskild firma samt handelsbolag eller kommanditbolag beror redovisningen på företagets storlek. I vissa fall kan det behöva göras en årsredovisning medan mindre företag endast behöver göra ett bokslut. Efter att årsredovisningen är klar skall den signeras av alla styrelsemedlemmar och även VD:n på företaget. Därefter är det bara att skicka in redovisningen till Bolagsverket. Har du använt dig av en revisor skall även denna person signera redovisningen.