Kassaflöde

Vad är kassaflöde?

För att undvika låg likviditet, alltså svårigheter att få fram pengar, är det viktigt att hålla koll på företagets kassaflöde, även kallat cash flow. Om du har ont om likvida medel i slutet av månaden bör du se över företagets kassaflöde. Tre av de vanligaste skälen till att en småföretagare har låg likviditet är: Inte…