FöretagandeBrexit och dess konsekvenser

Driver du ett företag som gör affärer med Storbritannien? Många svenska företag säljer eller köper varor eller tjänster från eller till det förenade kungadömet. Det innebär att många företag kommer att påverkas när landet lämnar EU – det som kallas Brexit.

Än så länge är det oklart vad Brexit kommer att betyda för handeln mellan Sverige och Storbritannien, men det står klart redan nu att det kommer att bli förändringar. Det är bl.a. mycket troligt att tullbestämmelserna kommer att förändras. Europeiska unionen är en tullunion, vilket innebär att det inte läggs några tullar på varor som korsar gränserna inom unionen. När Storbritannien lämnar unionen kommer flera tullar att införas. Detta kommer troligen att påverka både de som importerar från Storbritannien, och de som exporterar till landet, men det är inte säkert att tullarna kommer att ligga på samma nivå i båda fallen.

Om du säljer till, eller importerar från, Storbritannien kommer du att behöva söka tulltillstånd. Kontakta Tullverket för att ta reda på vilka regler som kommer att gälla det varuslag du handlar med. Även andra typer av avgifter kan tillkomma. I vissa fall kan du dock komma runt dessa avgifter, eller få en nedsättning av tullavgiften, om du handlar med varor som köps in i Storbritannien, bearbetas i ett EU-land och sedan exporteras till Storbritannien igen.

Beroende på vilken typ av varor du handlar med kan du behöva speciella tillstånd eller certifikat. Varor som hör hit är bl.a. livsmedel, jordbruksprodukter och läkemedel. Om tiden är en viktig faktor för din verksamhet får du vara beredd på att vissa saker kommer att ta längre tid, om det införs gränskontroller som tar lång tid.

Om du säljer varor till kunder i Storbritannien bör du också tänka på att det kan finnas regler för hantering av data om kunderna. Det kan bli känsligt att lagra data om brittiska kunder på servrar i EU.

Brexitcheckar för företag i Stockholm

Driver du ett företag i Stockholms län? För företagen i Stockholms län är Storbritannien den viktigaste utländska marknaden. Det innebär att Brexit kommer att få kännbara konsekvenser för huvudstadsregionen. Därför erbjuder länsstyrelsen i Stockholms län Brexitcheckar, som kan användas för att köpa extern kompetens som kan underlätta de omställningar som krävs när Storbritanniens utträde är ett faktum. Tillväxtverket är den myndighet som finansierar checkarna.

Kan jag söka Brexitcheckar?

För att ditt företag ska kunna ansöka om Brexitcheckar krävs att det uppfyller följande kriterier:

  • Att ni bedriver handel (export eller import) med Storbritannien.
  • Att ni har mellan 2 och 49 anställda.
  • Att ni har en omsättning på minst tre miljoner kronor, och högst 10 miljoner euro.
  • Att ni har en stabil ekonomi.
  • Att företaget inte ägs till mer än 25 procent av ett stort företag.
  • Att företaget inte ingår i en koncern som omfattar 250 anställda eller fler.

Om du har ditt företag i Stockholms län, och verksamheten stämmer in på kriterierna ovan, kan du söka mellan 50 000 och 250 000 kronor i Brexitcheckar. Checkar kan beviljas för maximalt hälften av kostnaden för ett projekt – resten ska betalas av ditt företag.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Post comment