RekryteringHur rekryterar man med framgång?

Sannolikheten är stor att du någon gång kommer att behöva anställa en eller flera programmerare, statistiker eller projektledare. Det råder stor brist på dessa yrkesgrupper, vilket har lett till att konkurrensen mellan arbetsgivare är stor. Hur kan du, som företagare, stärka din ställning mot konkurrenterna, och inte bara lyckas rekrytera personal med dessa kompetenser, utan också behålla dem?

Lön och förmåner är inte allt. Det finns mycket annat som för många är minst lika viktigt för dagens medarbetare. Goda relationer på arbetsplatsen, frihet under ansvar och känslan av att det finns en ständig dialog, där alla lyssnar på varandra, är lika viktig. Det blir också allt viktigare att hitta en arbetsgivare som har sunda värderingar.

Tre steg till en framgångsrik rekrytering

Att rekrytera framgångsrikt handlar inte bara om att attrahera sökande med rätt profil, och anställa dem. Det handlar lika mycket om att få dem att vilja stanna, och helst också få dem att bidra till att utveckla verksamheten ytterligare. En av världens bästa kockar, Ferran Adria, som var den som gjorde den numera nedlagda El Bulli i Katalonien känd i hela världen, började som diskare och hade ingen formell kockutbildning när han anställdes i köket på nyss nämnda restaurang i Roses på Costa Brava. Under Adrias ledning gick restaurangen från att ha en stjärna i Guide Michelin till att ha tre.

Hur kan då din verksamhet göra för att hitta er Ferran Adria? Det finns tyvärr ingen mirakelformel, men följande ökar sannolikheten för att det ska ske.

  1. Verksamheten måste ha en tydlig identitet
    I din organisation måste ni ha ett tydligt etablerat sätt att göra saker på: ett syfte, en drivkraft och en anledning till varför ni gör det ni gör. Det är viktigt att detta kommuniceras i rekryteringsprocessen, och framför allt under intervjun.
  2. Involvera fler i rekryteringen
    Det vanligaste är att närmaste chefen, och HR-ansvariga, genomför arbetsintervjun. Men det är sällan de personerna som ska arbeta närmast personen som rekryteras. Därför är det en bra idé att involvera så många som möjligt av de som ska arbeta tillsammans med den nyanställde i rekryteringen. Det beyder inte att alla ska vara med under intervjun. Men det kan vara smart att låta några speed-dejta kandidaten, ta en fika med hen, eller något liknande. Om ni begär in arbetsprover är det också bra att låta flera titta på dem.
  3. Kom ihåg att funktion och person inte är samma sak
    Kunskaper, och tillämpning av dessa, erfarenheter, utbildningsbakgrund och utvecklingsförmåga är några av de saker som utgör funktionen. Drömmarna, drivkrafterna, intentionerna och värdegrunden är däremot förankrade i personen. Det är med andra ord inte samma sak. De företag som fokuserar lika mycket på person som på funktion brukar dock ha störst framgång i sin rekrytering.
En framgångsrik intervju

En intervju ska inte vara en utfrågning. Det är viktigt att föra en dialog med den som sökt tjänsten. Var också noga med att lyssna in och notera kroppsspråk, tonläge, ordval m.m. På detta sätt kan ni bilda er en uppfattning om personen, hens driv, längtan, kunskap och inte minst potential och vilja att lära. Det är det sista som är avgörande för att veta om ni har hittat er Ferran Adria.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Post comment