Därför behöver ditt företag en personalhandbok

En personalhandbok är dels en strategisk vägledning som innehåller frågor som företagets policies och visioner, dels en praktisk handbok, där de anställda kan läsa om vad som gäller kring tjänsteresor, ledighet m.m. Det är viktigt att personalhandboken är ett levande dokument. Det finns tre stora fördelar med att ha en personalhandbok i verksamheten. Personalhandboken gör…