Kollegor

Praktik handlar om att lära sig saker, på en arbetsplats. Praktiken kan vara en del i en utbildning, men även en möjlighet för den som står långt från arbetsmarknaden att få in en fot. Praktiken är också en möjlighet för arbetsgivare, och det av flera skäl.

Det kan finnas många skäl till att ditt företag vill ta in en praktikant. Praktik kan vara ett bra sätt att ge en nyanländ, eller en student, en introduktion till den svenska arbetsmarknaden. Det kan också vara ett bra sätt att utbilda en person som du kan anställa längre fram; det kanske inte finns någon utbildning för den bransch där du är verksam.

Tänk på det här!

  • En praktikant är inte på ditt företag för att utföra uppgifter, utan för att lära sig. Ofta är det bästa sättet att lära sig att utföra faktiska uppgifter, men det är viktigt att dessa har ett pedagogiskt värde. Praktiken ska heller inte ersätta ett riktigt jobb.
  • Hur lång praktikperioden är beror inte bara på ditt företags behov. Olika institutioner som förmedlar praktikanter har också olika rutiner för hur lång en praktikperiod kan vara. En gymnasieelev kan t.ex. ha praktik några dagar i veckan under flera terminer. Syftet med detta är att eleven ska lära sig mer och mer, och prova på mer avancerade uppgifter.

Var hittar jag praktikanter?

Praktikant på praktikDu kan hitta praktikanter via Arbetsförmedlingen, kommunen, ett universitet eller högskola, via yrkeshögskolor eller gymnasier. Vart du ska vända dig beror helt och hållet på inom vilken bransch du är verksam, men du kan också tjäna på att tänka utanför boxen.

Praktikplats som förmedlas via ett universitet eller högskola kallas verksamhetsförlagd utbildning. Om praktikanten kommer från ett gymnasium kallas det arbetsplatsförlagt lärande. Mer om arbetsplatsförlagt lärande finns att läsa på Skolverkets webbplats.

Praktik för nyanlända

Personer mellan 20 och 65 år, som har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller anhörig till någon av dessa, kunde tidigare få hjälp av kommunen med att hitta en praktikplats. Idag är det Arbetsförmedlingen som har detta ansvar, inom ramen för sitt etableringsuppdrag.

Om du vill göra en insats för samhället, och främja integrationen, genom att ta emot en praktikant, kan Arbetsförmedlingen hjälpa ditt företag genom att göra en yrkeskompetensbedömning. Bedömningen görs av praktikantens handledare, och syftet är bl.a. att förstå vilka kunskaper praktikanten har. Det ökar sannolikheten för en lyckad praktikperiod, ur både praktikantens och arbetsgivarens synvinkel. Mer om Arbetsförmedlingens etableringsprogram finns att läsa här.

Frågor och svar om praktikanter

Vad får en praktikant göra?

En praktikant ska inte utföra uppgifter som kan framkalla fara för praktikanten själv eller för någon annan. Därför är det viktigt med sunt förnuft i utformandet av praktikantens uppgifter. Det kan dock gå bra att praktikanten exempelvis gör elarbeten, som inspekteras av en behörig elektriker innan de kopplas in.

Är praktikanten en arbetstagare?

Nej, en praktikant är inte en arbetstagare. Detta regleras bl.a. i socialtjänstlagen, och det finns också domar som har fastslagit detta.

Vad händer om praktikanten skadar eller har sönder något?

Skador som praktikanten orsakar ska i normalfallet täckas av din ansvarsförsäkring, på samma sätt som om det handlar om en av dina anställda. Självrisken fungerar också på samma sätt. Det är dock bra att konsultera en jurist innan du tar emot en praktikant, och utforma ett avtal där det är tydligt vem som ska ersätta eventuella skador som praktikanten orsakar.

Får jag som arbetsgivare betalt för att ta emot en praktikant?

Nej, det utgår ingen ersättning till dig för att du tar emot en praktikant. Även om praktikanten är där för att lära sig är tanken att du ska ha nytta av att ha en praktikant.

Ska jag betala lön till praktikanten?

Nej, en praktikant ska inte få någon lön från arbetsgivaren. Däremot finns det många typer av praktik där någon form av ersättning utgår till praktikanten. Det är dock Försäkringskassan eller kommunen som står för denna ersättning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Post comment