Ta in en praktikant

Praktik handlar om att lära sig saker, på en arbetsplats. Praktiken kan vara en del i en utbildning, men även en möjlighet för den som står långt från arbetsmarknaden att få in en fot. Praktiken är också en möjlighet för arbetsgivare, och det av flera skäl. Det kan finnas många skäl till att ditt företag…