Att Driva Eget Företag

Att driva företag och vara egen är mångas dröm. Det innebär en möjlighet att regissera sin egna tillvaro och man får chansen att prioritera utan en chefs inflytande. Men att driva eget innebär också stora utmaningar. Administration, försäljning, lönsamhet, det är mycket som skall klaffa för att den ofta omtalade friheten skall infinna sig.

Att driva eget

På AttDriva.se vill vi med våra tankar och erfarenheter från företagande hjälpa dig att få din verksamhet att leverera den privilegierade tillvaron av entreprenörsskapet.

Kontakta gärna oss om du har frågor eller feedback till oss!

Kollegor

Ta in en praktikant

Praktik handlar om att lära sig saker, på en arbetsplats. Praktiken kan vara en del i en utbildning, men även en möjlighet för den som står långt från arbetsmarknaden att få in en fot. Praktiken…

Läs mer